Հեռակա ուսուցման բաժանմունք

Մասնաճյուղեր / Գյումրու մասնաճյուղ / Ֆակուլտետներ / Հեռակա ուսուցման բաժանմունք
Դեկան

Փոխդեկաններ

Ֆակուլտետի խորհուրդ
Ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղարՖակուլտետի խորհրդի քարտուղար