Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետ

Մասնաճյուղեր / Գյումրու մասնաճյուղ / Ֆակուլտետներ / Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետ
Դեկան

Փոխդեկաններ

Գիտական խորհուրդ
Ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղարՖակուլտետի խորհրդի անդամներԱմբիոններ

Click here to change this text