Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Մասնաճյուղեր / Գյումրու մասնաճյուղ / Ֆակուլտետներ / Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Դեկան

Փոխդեկաններ

Գիտական խորհուրդ
Գիտական խորհրդի քարտուղարԳիտական խորհրդի անդամներԱմբիոններ