Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետ

Մասնաճյուղեր / Վանաձորի մասնաճյուղ / Ֆակուլտետներ / Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետ
Դեկան

Փոխդեկաններ

Գիտական խորհուրդ
Ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղարՖակուլտետի խորհրդի քարտուղարԱմբիոններ

Click here to change this text