Գործատու

«Պոլիտեխնիկ» պաշտոնաթերթ

«Պոլիտեխնիկ» պաշտոնաթերթ տարեսկզբյան համարում ներկայացված է Պոլիտեխնիկական համալսարանի առաջիկա ծրագրերը