0

Բեռնում Միջոցառումներ

Դասախոսների վերապատրաստման մրցույթ

Սեպտեմբեր 10 10:00 - Սեպտեմբեր 12 16:00

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը մասնակցում է ERASMUS+ PRINTeL «Փո­փոխություն լսարանում. Նորա­րա­րական դասավանդ­ման և ուսումնառության օժան­դակում՝ Արևելյան գործ­ընկե­րության երկրներում ուսա­նողի ուսումնական փորձա­ռության բարելավման նպատակով» նախագծին, որի շրջանակներում 2018թ-ի նոյեմ­բեր-դեկտեմբեր ամիսներին նախատեսվում է իրականացնել ՀԱՊՀ դասախոսների 5-օրյա ինտենսիվ (արագացված) վերապատրաստում նախագծի գործընկեր եվրոպական համալսարաններից մեկում (Լյովենի կաթոլիկ, Բարսելոնայի, Պորտոյի, Լինշոպինգի և Գրացի Կիրառական գիտությունների համալսարաններ)։

Մրցույթը կկայանա ս.թ. սեպտեմբերի 10-12-ը, իսկ ար­դյունք­ները կհրապարակվեն սեպտեմբերի 15-ին։

Լրացուցիչ տեղեկությունների, այդ թվում մրցույթի պայմանների համար ընթերցել Դասախոսների վերապատրաստման մրցույթ հայտարարությունը:

 

 

Մանրամասներ

Սկիզբ՝ Սեպտեմբեր 10 10:00
Ավարտ՝ Սեպտեմբեր 12 16:00
Իրադարձություն ԿատեգորիաՀամալսարանական

Կազմակերպիչներ

Organizer Name: Շարունակական կրթության և դասախոսների վերապատրաստման կենտրոն
Հեռախոս՝ +374 10 56 40 83