Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Ինստիտուտներ / Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Փոխարինող գրվածք

լաբորատորիաներ

ժամանակակից լուծումներով

Ֆիզիկայի

Լաբորատորիաներ

մոդելների մշակում

գործնական և արտադրական

Կիրառական մաթեմատիկայի

Ինովացիոն լուծումներ

Նորություններ

Վայր: 12-րդ մասնաշենք, Հեռ.: +374 56 28 82, Էլ-փոստ: [email protected]