Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

Ինստիտուտներ / Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ
Փոխարինող գրվածք

առկա-հեռակա ուսուցման մոդել

հեռավար ուսուցում և

Ժամանակակից տեխնոլոգիական

Հեռակա ուսուցում

Վայր: 2-րդ մասնաշենք, Հեռ.: +374 10 58 32 82, Էլ-փոստ: [email protected]