Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Ինստիտուտներ / Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ
Փոխարինող գրվածք

ամենամյա կրթական պարգև

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում

Մրցանակաբաշխություն

Պոլիտեխնիկ-Յուքոմ

լաբորատորիա

հեռահողրդակցական ժամանակակից

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում

Վայր: 5-րդ մասնաշենք, Հեռ.: +374 10 52 57 29, Էլ-փոստ: [email protected]