Մեխանիկամեքենաշինական, տրանսպորտային համակարգերի և դիզայնի ինստիտուտ

Ինստիտուտներ / Մեխանիկամեքենաշինական, տրանսպորտային համակարգերի և դիզայնի ինստիտուտ
Փոխարինող գրվածք

կարևորագույն կենտրոնատեղի

տեխնիկական համակարգերի

Ժամանակակից ավտոմատացված

Պոլիտեխնիկ

Նորություններ