«Խորհրդային ճարտարագետ» թերթ (1934)

«Պոլիտեխնիկ» պաշտոնաթերթ / Արխիվ / «Խորհրդային ճարտարագետ» թերթ (1934)
«Խորհրդային ճարտարագետ»
№ 1 № 2 № 3
№ 4 № 5