Լաբորատորիաներ

Պոլիտեխնիկական համալսարանաի լաբորատորիաները զարգացնում են գիտության կոնկրետ ուղղություններ և ճյուղեր: Առկա բոլոր լաբորատորիաները ղեկավարում են գիտության տվյալ բնագավառի առաջատար և ճանաչված մասնագետները:
Ավտոմատացված նույնականացման մեթոդների միջֆակուլտետային ուսումնահետազոտական լաբորատորիաներ